Phong Hành Thiên Hạ – Chương 19

Chương 19: Trận chiến ba Nguyệt

Hành trình Tháp Chiến (2)

  • Edit: Thiên
  • Beta: Thiên 

.
Nguyệt Ảnh Mê Mộng tin tưởng các nàng như vậy, ngoại trừ tin cách làm người của các nàng, đương nhiên y cũng có suy nghĩ riêng của mình, trong đó quan trọng nhất chính là, y căn bản không quan tâm thắng thua. Sau khi chiến thắng có thể được những người khác gọi mình “Nguyệt”? Phần thưởng vậy có gì hấp dẫn? Nhưng Tháp Chiến vừa phát hiện ra này rất thú vị, khiến Nguyệt Ảnh Mê Mộng dấy lên chút hứng thú.

Tiếp tục đọc “Phong Hành Thiên Hạ – Chương 19”