Nhân Yêu – Ngoại truyện 4

 Ngoại truyện: Hợp server 
  • Edit: Thiên
  • Beta: Thiên 
 Thân tặng tiểu Hân~

.
Người chiến thắng hoạt động cos trên trang chủ không phải nhóm Trà Sữa mà là người chơi server khác.

Mặc dù tất cả mọi người đều nhất trí tác phẩm của nhóm Trà Sữa là tốt nhất, cũng đã từng vì bất mãn kết quả này mà quậy tung diễn đàn, nhưng nghe nói trong nhóm quán quân có con gái của nhà tài trợ, tổ hoạt động không thể không bàn điều kiện riêng với Trà Sữa, nâng phần thưởng hạng hai ém nhẹm chuyện này.

Tiếp tục đọc “Nhân Yêu – Ngoại truyện 4”