Nhân Yêu – Ngoại truyện 5

 Ngoại truyện: Đêm Giáng Sinh
  • Edit: Thiên
  • Beta: Thiên 
 Thân tặng tiểu Hân~

.
Ngày 24 tháng 12 năm 20XX, Khổng Tây chào mừng kỷ niệm nửa năm từ khi quen biết Đông Dã và đêm Giáng Sinh đầu tiên của hai người. Vì muốn để lại ấn tượng sâu sắc cho đối tượng về đêm Giáng Sinh này, Khổng Tây cố ý lên TaoBao đặt “Bộ hóa trang tình yêu mừng Chúa sinh ra đời”.

Khi bên chuyển phát gọi điện tới, Khổng Tây đang kiếm Mảnh Vỡ Huyết Ngọc với Lantis, tình hình khá xấu.

Tiếp tục đọc “Nhân Yêu – Ngoại truyện 5”