Nhân Yêu – Ngoại truyện 2

 Ngoại truyện: Đại chiến Tháp Lung Linh
  • Edit: Thiên
  • Beta: Thiên 
 Thân tặng tiểu Hân~

.
Hôm sau, Trà Sữa mang những tấm may mắn còn tồn tại post lên diễn đàn, xong lại phát tán link trên QQ, weibo và khắp trường.

Trong game không cho phát link, đành phải quăng số thứ tự topic ——

Read More »