Về tên truyện Nhân Yêu

Đang trong thời kỳ tổng kết + chờ tiểu Hân chọn tên :v

Hỏi, bạn nghĩ ra cái tên: Ọp pa, xin hãy nuôi em suốt đời~

Tên này có được chăng? Hỏi thiệt đó nha .___.