Nhân Yêu – Ngoại truyện 3

 Ngoại truyện: Thư từ của tiểu Phượng và Hệ thống số 2 ca ca 
  • Edit: Thiên
  • Beta: Thiên 
 Thân tặng tiểu Hân~

.
Hệ thống số 2 ca ca, chào anh!

Em là Phượng Hoàng trước kia giống gà con giờ giống gà tây luôn bị chủ nhân ghét bỏ, anh có thể gọi em tiểu Phượng, nhưng mà ngàn lần không được gọi em gà con hoặc gia cầm nha, càng không được gọi em tiểu Hoàng, vì em là đực. Anh xem này! Em có thể xòe đuôi, tuy đuôi còn hơi nhỏ, nhưng vẫn xòe được.

Read More »