Nhân yêu – Chương 58 (Hoàn chính văn)

 Chương 58  
  • Edit: Thiên
  • Beta: Thiên 
 Thân tặng tiểu Hân~

.
Ba người kia lăn qua lăn lại cả một tiếng mới lề mề đi ra.

Cùng với tiếng rống giận “Coi chừng ngực cậu” của Trà Sữa, Khổng Tây xách váy kéo áo lấy gót đạp hài muôn phần khó khăn lao về phía Đông Dã.

Chờ khi cậu chạy đến trước mặt Đông Dã, cặp ngực run rẩy của cậu rốt cuộc chịu không nổi đường xá chòng trành, rớt xuống.

Read More »