~~~~~~~~~~~~~~~

Khụ thôi thì bạn làm riêng một bài để vì cái sự nghiệp game và cai bang toàn hủ.

A lô …. sau đây bạn xin được phát biểu số là như cái nhăn nhủ bạn đã ghi (lười lên thui không ghi lại) bạn muốn tập trung các hủ để thành lập một bang khụ toàn hủ =)) mà nếu để nó ở trên nhắn nhủ sợ bạn Thiên bạn ý mắng ( Dạ hiền lắm nha Thiên toàn băt nạt không a) nên bạn làm bài này và sẽ dán nó trên đầu trong một tuần để mọi người cùng thấy. Các nàng ai muốn tham gia thì còm vào đây nhé, ngoài ra Dạ toàn ol tối thui vì tối Dạ mới đi làm về lên các nàng vào CMS lalk vào tối nhé Dạ sẽ túc trực ở đó vào mỗi tối trong một tuần 

Dạ iu mọi ng nhiều!!!!!!

số phòng CMS talk : 1100129489