Nhân yêu – Chương 57

 Chương 57  
  • Edit: Thiên
  • Beta: Thiên 
 Thân tặng tiểu Hân~

.
Đợi đến khi hai tên chồng chồng hoang dâm vô đạo ban ngày cũng có thể chơi lắc xe lăn qua lăn lại đã, lau chùi sạch thứ chất lỏng khả nghi không nên xuất hiện trên người, che dấu hết dấu hôn cùng vết tích gặm cắn khắp toàn thân, khởi động xe xuất phát đã qua mười rưỡi.

Khổng Tây ngồi trên ghế lái phụ, nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, mặt đỏ bừng, cúi đầu không lên tiếng, yên lặng từ dưới ghế đào điện thoại lên tính chơi game cộng đồng.

Read More »