Pass các chương H

Mẹ ơi, mạng khùng từ tối tới giờ, mém tí quên luôn vụ pass.

Tình hình là PVTT đã có H :”>, vậy nên cho làm thí điểm cài pass.

Pass là: ngày thàng năm post chương đó, theo cấu trúc DDMMYY, liền, không cách.

Chỉ cần nhìn cái là ra =_= vậy nên đừng than pass khó nha =_=

Mọi thắc mắc xin cmt tại đây, tớ sẽ treo post này lên đến cuối tuần.