Nhân yêu – Chương 37

 Chương 37  
  • Edit: Thiên
  • Beta: Thiên 
 Thân tặng tiểu Hân~

.
Tâm tình bây giờ của Khổng Tây rất khó dùng một từ để diễn tả, nếu nhất định phải diễn tả, có lẽ là “Hàng vạn Chim Lợn nhiệt huyết dâng trào chen lấn xô đẩy một đống lại một đống vừa ca vang điệu Vịnh Than ‘Khổng Tây mày là thằng cực ngốc’ vừa tranh nhau xông tới giẫm đạp trái tim nhỏ bé yếu đuối của cậu”…

Nói tóm lại, là rất hỗn loạn.

Read More »