Nhân yêu – Chương 36

 Chương 36  
  • Edit: Thiên
  • Beta: Thiên 
 Thân tặng tiểu Hân~

.
Khổng Tây lùa hết tô mì liền rời khỏi nhà Đông Dã, hoảng hốt một đường về nhà, nghĩ log game tìm Lantis nói chuyện gặp mặt.

Cậu sâu sắc cảm nhận được, nếu cậu còn không gặp Lantis, rất có thể không lâu sau sẽ bị Đông Dã bắt cóc.

Read More »