Nhân yêu – Chương 35

 Chương 35  
  • Edit: Thiên
  • Beta: Thiên 
 Thân tặng tiểu Hân~

.
Khổng Tây từng vô số lần suy đoán tướng mạo của Lantis, nhưng trước sau đều không có đầu mối.

Mỗi lần nghĩ tới Lantis, hình ảnh đầu tiên nhảy vào đầu vĩnh viễn là Đông Dã. Cậu cũng không biết rốt cuộc mình bị gì, không ngừng vẽ dấu bằng giữa hai người.

Read More »