Nhân yêu – Chương 34

 Chương 34  
  • Edit: Thiên
  • Beta: Thiên 
 Thân tặng tiểu Hân~

.
Vốn tưởng giao nhiệm vụ rồi xong, ai ngờ sau đó thợ rèn Hồ thản nhiên dừng công việc đang làm, lại ngồi trở lại nơi bậc cửa, trên đầu đội dấu chấm than thật to.

Lantis tiếp tục tiến lên đối thoại.

Read More »

Nhân yêu – Chương 33

 Chương 33  
  • Edit: Thiên
  • Beta: Thiên 
 Thân tặng tiểu Hân~

.
Hoang Mạc Bình Nguyên đã bị dày xéo đến rối tung rối mù, khắp nơi đều là xác sên, cũng không biến mất hiện mới, chỉ nằm nơi đó.

Trung tâm chỉ còn lại boss sên đang giãy dụa cùng hơn mười em nhỏ sên ngoan cường.

Thanh máu của boss còn lại một đoạn nhỏ, Khổng Tây hí mắt nhìn, trên đó không có số cụ thể, thật sự rất khó tính chính xác.

Read More »