Nhân yêu – Chương 32

 Chương 32  
  • Edit: Thiên
  • Beta: Thiên 
 Thân tặng tiểu Hân~

.
Hoang Mạc Bình Nguyên có lẽ là nghênh đón lần náo nhiệt nhất của nó từ khi OB đến giờ, chân chính một rừng người biển người.

May mà cấu hình máy tính Khổng Tây cao, đủ để cậu theo Lantis xuyên qua bức tường người xung quanh, nhưng chi chít đầu người cùng đủ loại hình thân thể vẫn khiến cậu hoa mắt chóng mặt.

Tiếp tục đọc “Nhân yêu – Chương 32”