Nhân yêu – Chương 30

 Chương 30  
  • Edit: Thiên
  • Beta: Thiên 
 Thân tặng tiểu Hân~

.
Thổ lộ xong còn được chấp nhận, Khổng Tây lâng lâng chạy đi làm nhiệm vụ tuần hoàn, kết quả lần đầu tiên đã nhận được nhiệm vụ đánh boss cấp 100 độ khó siêu cao.

Khổng Tây tự biết mình vẫn chưa lợi hại đến mức có thể dùng ‘trí khôn’ xoay boss vòng vòng cho chóng mặt sau đó gõ chết, vậy nên rất chán nản hủy nhiệm vụ, nhận lại lần nữa, kết quả vẫn nhiệm vụ đánh con boss đó. Khổng Tây câm lặng, không tin ma quỷ lại hủy, nhận lại lần nữa, lần này không cần đánh boss, mà là bảo cậu tìm một thành trấn không có trên bản đồ.

Tiếp tục đọc “Nhân yêu – Chương 30”