Nhân yêu – Chương 29

 Chương 29  
  • Edit: Thiên
  • Beta: Thiên 
 Thân tặng tiểu Hân~

.
Trên đường về, Khổng Tây luôn suy nghĩ một vấn đề nghiêm túc.

Tình huống hiện tại của cậu rốt cuộc được xem là yêu sao là yêu sao là yêu qua mạng sao?

Theo lý thuyết, hai người chưa bao giờ nghiêm túc đứng đắn nói qua lời yêu thương, mỗi lần đều là cậu ngẫu nhiên buông ra mấy câu nửa đùa như ‘I Love You’ hoặc ‘không thể không thích’ này nọ.

Tiếp tục đọc “Nhân yêu – Chương 29”