Nhân yêu – Chương 28

 Chương 28  
  • Edit: Thiên
  • Beta: Thiên 
 Thân tặng tiểu Hân~

.
Khổng Tây cảm thấy làm một dược sư thân thể mảnh mai, cậu thật sự không chắc sẽ có thể chống đỡ những hung tàn trong các trận giáp lá cá tiếp theo không, vậy nên khi vừa ra khỏi bản đồ liền tức tốc chạy tới chỗ bác gái tính học một ít kỹ năng công kích.

Chờ cậu nghiêm túc đứng trước bác gái chọn kỹ năng xong, mới phát hiện trên người chỉ có 200v, mà kỹ năng rẻ nhất lại đòi 201v.

Read More »