Nhân yêu – Chương 27

 Chương 27  
  • Edit: Thiên
  • Beta: Thiên 
 Thân tặng tiểu Hân~

.
Trận thứ hai bắt đầu lúc 1 giờ 10 phút, vừa ra khỏi bản đồ, Khổng Tây nói muốn đi làm hoạt động bắt Hoa Tâm.

Lantis thật nể tình đồng ý, cũng dùng vũ lực uy hiếp ba người kia phải đi theo.

Vì thế, ba người thê thảm theo làm một hoạt động không hề có chút phúc lợi nào.

Tiếp tục đọc “Nhân yêu – Chương 27”