Nhân yêu – Chương 23

 Chương 23  
  • Edit: Thiên
  • Beta: Thiên 
 Thân tặng tiểu Hân~

.
May mắn trò chơi không cao cấp đến mức quái có thể nghe âm thanh tìm vị trí, tuy nói là lén lén lút lút đuổi theo, kỳ thật cũng chỉ nhắm mắt nhấn nút tiến tới đi theo ở phía sau mà thôi.

Lúc này Lantis đã cấp 103, Khổng Tây 87. Muốn đánh boss 120 là chuyện tuyệt đối không thể, chỉ cần bị tùy tiện quạt trúng một phát cũng đủ cho bọn họ uống một bình máu.

Read More »