Nhân yêu – Chương 21

 Chương 21  
  • Edit: Thiên
  • Beta: Thiên 
 Thân tặng tiểu Hân~

.

Sửa Bỉ Á Phàm -> Biavan

.
“Hội Kiếm Khách” là một bang hội thần kỳ, ít nhất dưới ánh mắt của Khổng Tây thì là vậy, ngoài trừ tên Biavan kinh khủng kia, tất cả đều là những kiếm khách vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu.

Khổng Tây vẫn ở trên cành cây, Lantis đứng trước mặt cậu không quá vài mét, đưa lưng về phía cậu, trước trước nữa là Biavan như hổ đói cùng 5 kiếm khách ngốc nghếch đáng yêu còn lại.

Read More »