Nhân yêu – Chương 20

 Chương 20  
  • Edit: Thiên
  • Beta: Thiên 
 Thân tặng tiểu Hân~

.
Biavan vẫn luôn là một người vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, người như thế giống nhau đều vô cùng kiên nhẫn, hắn chính là nhân tài kiệt xuất trong số đó.

Mà đàn ông mưu mô, vô liêm sỉ thì vẫn luôn chịu sự khinh bỉ của Khổng Tây, gặp phải loại người như thế, cậu trước giờ chưa từng khách khí.

Read More »

Nhân yêu – Chương 19

 Chương 19  
  • Edit: Thiên
  • Beta: Thiên 
 Thân tặng tiểu Hân~

.
Đến nửa đường Lantis có việc rời đi, quăng nhân vật dưới tàng cây, bảo Khổng Tây dạo xung quanh một hồi.

Khổng Tây ở cạnh cậu ấy phát ngốc, sau khi giật mình phát hiện động tác ngửa đầu nhìn Lantis y như trồng cây si, tức giận điều khiển nhân vật lui vào rừng cây nhỏ bên cạnh hái thảo dược.

Read More »