Nhân yêu – Chương 18

 Chương 18  
  • Edit: Thiên
  • Beta: Thiên 
 Thân tặng tiểu Hân~

.
Cửa cuối cùng này thế nào mà không cho kinh nghiệm!

Khổng Tây dán mắt nhìn lại nhìn ống kinh nghiệm của mình, sau khi nhìn đủ 1 phút mà không thấy nó xê dịch chút nào, đành phải bất đắc dĩ chấp nhận sự thật bi phẫn này.

Ấn tốc độ này cậu một tháng cũng không thể thăng đến 90, che mặt rơi lệ, Khổng Tây đột nhiên có cảm sút nỗi khổ đàn ông chỉ mình mình biết.

Read More »