Ebook tiểu hào + nhật ký

Đã up prc + pdf của tiểu hào + nhật ký, mọi người đến phần mục lục để down nhé.

Cái nhật ký, tớ chưa có đọc lại =)) nhưng tin tưởng vào tay nghề beta của Lam, xem như để thế sau này đọc lại để biết mình làm tệ cỡ nào :”> (tóm lại là tôi lười thôi :”>)

Gỡ ebook Nhật Ký