[Vietsub] Kịch truyền thanh – Dụ thụ, là sống cùng như vậy đó

Kịch truyền thanh – Dụ thụ, là sống cùng như vậy đó

Vân Quá Thị Phi

 medish

Tên gốc: 诱受是这样同居的

Tác giả: Vân Quá Thị Phi (云过是非)

Xuất bản: Xưởng Thanh Công

Translator: Tiểu Hân

Typeseter – Timer: Đông Thiên – Yamadachan

Encoder: Yamadachan

Tiếp tục đọc “[Vietsub] Kịch truyền thanh – Dụ thụ, là sống cùng như vậy đó”