[Đoản] Câu chuyện cổ tích: Dụ thụ, là sống cùng như vậy đó

Câu chuyện cổ tích: Dụ thụ, là sống cùng như vậy đó

Vân Quá Thị Phi

 medish

Tên gốc: [那个童话故事] 诱受是这样同居的

Tác giả: Vân Quá Thị Phi (云过是非)

Thể loại: Đam Mỹ, đoản văn, 1×1, hài, đô thị tình duyên, hoan hỉ oan gia, tình hữu độc chung, võng phối

Dịch: QT

Biên tập + Chỉnh sửa: Đông Thiên_Tiểu Hân

Read More »

[Đoản] Câu chuyện cổ tích: Lời thật lòng

Câu chuyện cổ tích: Lời thật lòng

Vân Quá Thị Phi

 medish

Tên gốc: [那个童话故事]真心话

Tác giả: Vân Quá Thị Phi

Thể loại: Đam Mỹ, 1×1, đô thị tình duyên, hoa quý vũ quý, cận thủy lâu thai

Dịch: QT

Biên tập + Chỉnh sửa: Đông Thiên_Tiểu Hân

Hoa quý vũ quý: hình dung đứa trẻ 16, 17 trong thời kỳ trưởng thành; 16 là hoa quý, 17 là vũ quý. Hoa quý vũ quý là khoảng thời gian tốt đẹp nhất, hoạt bát nhất, rực rỡ nhất. Khi sinh mệnh đến tuổi thanh xuân, cũng chính là đến mùa hoa nở rực rỡ nhất.

Cận thủy lâu thai: ở gần thì có lợi, tương tự như nhất cự ly nhì tốc độ.

Read More »

[Đoản] Câu chuyện cổ tích: Đôi trúc mã

Câu chuyện cổ tích: Đôi trúc mã

Vân Quá Thị Phi

medish

Tên gốc: [那个童话故事]竹马成双

Tác giả: Vân Quá Thị Phi (云过是非)

Thể loại: Đam Mỹ, đoản văn, 1×1, thanh mai trúc mã, hoa quý vũ quý, hoan hỉ oan gia, tình hữu độc chung

Dịch: QT

Biên tập + Chỉnh sửa: Đông Thiên_Tiểu Hân

Hoa quý vũ quý: hình dung đứa trẻ 16, 17 trong thời kỳ trưởng thành; 16 là hoa quý, 17 là vũ quý. Hoa quý vũ quý là khoảng thời gian tốt đẹp nhất, hoạt bát nhất, rực rỡ nhất. Khi sinh mệnh đến tuổi thanh xuân, cũng chính là đến mùa hoa nở rực rỡ nhất.

Read More »