Tựu ngoạn tiểu hào đích mệnh – Phiên ngoại: Thừa nhận [Toàn Văn Hoàn]

 Phiên ngoại: Thừa nhận  
  • Edit: Thiên
  • Beta: Thiên 

.
“Về nhà xem mắt?” Nhạc Doanh Phong nghe thấy lời người nọ dưới thân đang hơi giãy dụa, động tác lập tức dừng lại, “Cậu muốn về nhà xem mắt?”

Triệu Ngang khó xử nhìn cậu, kéo kéo khép khép áo đã bị người nào đó cởi bung, “Mẹ tớ đã gọi vài chục lần, quốc tế lao động kỳ này, nếu tớ lại không tự về, sẽ tới lôi về.”

Read More »