Tựu ngoạn tiểu hào đích mệnh – Phiên ngoại: Khắc khẩu

 Phiên ngoại: Khắc khẩu  
  • Edit: Thiên
  • Beta: Thiên 

.
Thực tập đã nửa năm…

Nhớ lại lúc mới đầu, ông Nhạc bà Nhạc vẫn luôn rất phản đối Nhạc Doanh Phong đột nhiên chuyển tới một thành phố hoàn toàn xa lạ để công tác, đến hiện tại đấu tranh xong tìm được một đơn vị thực tập, đã qua mấy tháng.

Hai người đương nhiên không muốn cầm tiền trong nhà ra ngoài thuê phòng ở chung, vậy nên, ngoài thực tập, mỗi người còn đi làm thêm.

Tiếp tục đọc “Tựu ngoạn tiểu hào đích mệnh – Phiên ngoại: Khắc khẩu”