Nhân yêu – Chương 12

 Chương 12  
  • Edit: Thiên
  • Beta: Thiên
 Thân tặng tiểu Hân~

.

Hái xong dược Khổng Tây lập tức biết điều lăn đi, nhìn tiểu quái hầu như đã bị diệt sạch cùng tiểu boss đang thoi thóp, cậu cũng không tiếp tục luyện dược, trực tiếp ngồi xổm xuống xem kịch, tranh thủ trị liệu cho Lantis.

Trị liệu của cậu vừa qua cấp 4, dùng một lần tăng một độ thuần thục, có đôi khi còn không tăng. Mà độ thuần thục ở cấp 4 từ khoảng 0 đến 1 cần 100 điểm, nếu cậu không sử dụng nhiều có lẽ rất khó thăng lên tiếp.

Tiếp tục đọc “Nhân yêu – Chương 12”