Tựu ngoạn tiểu hào đích mệnh – Chương 47

Chương 47: Trước khi vào học  
  • Edit: Thiên
  • Beta: Thiên 

.

Khai giảng ngày càng gần, mặc dù hai người mỗi ngày hơn phân nửa thời gian đều ở cùng một chỗ, Nhạc Doanh Phong vẫn dần dần bắt đầu buồn bực.

Khoảng cách giữa trường học của hai người nói gần không gần, nói xa không xa, nhưng nếu không phải kỳ nghỉ, tới lui quả thật tốn chút ít thời gian.

Vừa thổ lộ cõi lòng thì gặp phải cảnh chia ly, đổi lại ai cũng sẽ buồn bực mà hộc máu.

Tiếp tục đọc “Tựu ngoạn tiểu hào đích mệnh – Chương 47”

Tựu ngoạn tiểu hào đích mệnh – Chương 46

Chương 46: Thăng cấp – ing~  
  • Edit: Thiên
  • Beta: Thiên 

.

Quả nhiên, vốn Gió Thổi Đing Đang cùng Sáo Trúc không có trên khung hảo hữu cũng rất nhanh tìm lên, thật không hiểu tin tức vì sao lại truyền đi nhanh như vậy.

Tây Bắc tạo luôn một đội ngũ, thuận tiện để bọn họ trêu ghẹo.

Tiếp tục đọc “Tựu ngoạn tiểu hào đích mệnh – Chương 46”