Tựu ngoạn tiểu hào đích mệnh – Chương 44

 Chương 44: Giải trừ nghi kị  
  • Edit: Thiên
  • Beta: Thiên 

.

Gần một tiếng trong lễ đường, mọi người quậy đủ mới từ từ tản đi, mà thời gian cũng đã hơn 10 giờ.

Tuy rất không muốn, nhưng Nhạc Doanh Phong vẫn thức thời mà xuống giường thu dọn bản thân đi ra chào Tần Yến.

Triệu Ngang cũng ngoan ngoãn bò xuống giường, kéo lê dép một đường tiễn cậu ấy đến cổng tiểu khu.

Trong tiểu khu đèn đuốc sáng trưng, tay Nhạc Doanh Phong đung đưa nắm lấy tay Triệu Ngang, nhưng đều bị cậu vội vàng tránh thoát.

Tiếp tục đọc “Tựu ngoạn tiểu hào đích mệnh – Chương 44”