Tựu ngoạn tiểu hào đích mệnh – Chương 38

Chương 38: Bạn tốt 
  • Edit: Thiên 
  • Beta: Thiên 

.

Nhạc Doanh Phong ngồi trước máy tính, sắc mặt thay đổi không ngừng.

Cái tên Tây Bắc kia! Đã sớm biết hắn không tốt lành gì.

Trong lòng buồn phiền muốn chết, Nhạc Doanh Phong không tránh được dùng sức nhấn chuột, từ loa truyền ra âm thanh xoạt xoạt chém quái.

Tiếp tục đọc “Tựu ngoạn tiểu hào đích mệnh – Chương 38”