Tựu ngoạn tiểu hào đích mệnh – Chương 37

 Chương 37: Kiếm tiền chuộc thân 
  • Edit: Thiên
  • Beta: Thiên 

.

Triệu Ngang có chút chút buồn bực.

Từ sau khi bọn Thái Ất Chân gợi lên chủ đề hôn lễ của cậu và Tây Bắc, thì vấn đề này không còn bị lơ là.

Khóc… năm mới không phải nên bận rộn sao? Vì cái gì cậu cảm thấy đám người này đều sắp rảnh đến nổi mốc?

Vì để tránh cho bản thân tiếp tục trở thành chủ đề chính, Triệu Ngang cũng không dám lại theo sau đại hào trong bang cọ kinh nghiệm, từng chút làm nhiệm vụ, hoặc đi cùng Thu ㄨ Mũi Kiếm đánh phụ bản.

Tiếp tục đọc “Tựu ngoạn tiểu hào đích mệnh – Chương 37”