Tựu ngoạn tiểu hào đích mệnh – Chương 36

 Chương 36: Chủ đề kết hôn  
  • Edit: Thiên 
  • Beta: Thiên 

.

Nhưng hiển nhiên mọi người hoàn toàn không nghe được tiếng lòng của cậu, lời Thái Ất Chân lại mở ra một cuộc bàn luận dậy sóng.

[Bang] [Mèo Lười Ngủ Nướng]: áu áu áu… tóm lại tớ muốn tham gia một hôn lễ, cho nên Đông Nam gả cho Bắc Bắc hay Mũi Kiếm, với tớ đều không sao cả… yoyo204 tuy cá nhân tớ hướng tới Mũi Kiếm…

Muốn tham gia tự mình kết hôn không phải nhanh hơn sao?

Tiếp tục đọc “Tựu ngoạn tiểu hào đích mệnh – Chương 36”

Nhân yêu – Chương 8

 Chương 8
  • Edit: Thiên 
  • Beta: Thiên 
Thân tặng tiểu Hân~

.

Khổng Tây trước đó chưa từng phiền chán bản chất gây rắc rối của mình, trừ cậu còn ai có thể tuôn ra Bạch Tinh xác xuất 1% trăm năm khó gặp lại còn đụng trúng đại boss ngàn năm khó thấy.

Phía trước nói đến, một con sên chẳng hề đáng sợ, đáng sợ chính là một bầy sên.

Hiện tại bởi vì sự xuất hiện của boss, các bạn sên nho nhỏ bao vây quanh Lantis, càng đừng nói bạn to to như hổ đói kia.

Tiếp tục đọc “Nhân yêu – Chương 8”