Nhân yêu – Chương 12

 Chương 12  
  • Edit: Thiên
  • Beta: Thiên
 Thân tặng tiểu Hân~

.

Hái xong dược Khổng Tây lập tức biết điều lăn đi, nhìn tiểu quái hầu như đã bị diệt sạch cùng tiểu boss đang thoi thóp, cậu cũng không tiếp tục luyện dược, trực tiếp ngồi xổm xuống xem kịch, tranh thủ trị liệu cho Lantis.

Trị liệu của cậu vừa qua cấp 4, dùng một lần tăng một độ thuần thục, có đôi khi còn không tăng. Mà độ thuần thục ở cấp 4 từ khoảng 0 đến 1 cần 100 điểm, nếu cậu không sử dụng nhiều có lẽ rất khó thăng lên tiếp.

Tiếp tục đọc “Nhân yêu – Chương 12”

Tựu ngoạn tiểu hào đích mệnh – Chương 48

Chương 48: Khai giảng  
  • Edit: Thiên
  • Beta: Thiên 

.

Kết quả của người vừa nếm tình sự không biết khống chế chính là, đêm đó Triệu Ngang được Nhạc Doanh Phong đưa về nhà thì mơ mơ màng màng sốt lên, cả đêm nằm mơ thấy uống thuốc khám bệnh chườm đá.

Những ngày sau đó hoàn toàn vượt qua trong tình trạng sinh bệnh, mãi đến khi tới lúc về trường mới hơi khá hơn một chút.

Triệu Ngang ngồi xe tới trường chuyến sáng sớm 6 giờ, vậy nên, 5 giờ 30 đã thu dọn xong xuôi đi tới bến xe.

Tiếp tục đọc “Tựu ngoạn tiểu hào đích mệnh – Chương 48”

[Phiên ngoại] Bát Quái Ma Giới – Ma Vương Tế (2)

Võng du chi Bát Quái Ma Giới

Phiên ngoại: Ma Vương Tế

Tác giả: Lucitiya

Nguồn: VNS

Dịch: QuickTrans

Thể loại: võng du, hài, H, 2 CP

Edit + Beta: Tiểu Hân – Đông Thiên

Thân tặng sinh nhật tiểu Dạ 28.12.2012~

Cảnh báo: Phần PN dưới đây spoil khá nhiều về nội dung CP Trong Suốt x Hội Trưởng + CP Không Chết x Tử Oanh, bạn nào đang đọc BQMG ở nhà Nấm-Vũ nếu không muốn đứt mạch truyện xin dừng ở đây.

Tiếp tục đọc “[Phiên ngoại] Bát Quái Ma Giới – Ma Vương Tế (2)”

[Phiên ngoại] Bát Quái Ma Giới – Ma Vương Tế (1)

Võng du chi Bát Quái Ma Giới

Phiên ngoại: Ma Vương Tế

Tác giả: Lucitiya

Nguồn: VNS

Dịch: QuickTrans

Thể loại: võng du, hài, H, 2 CP

Edit + Beta: Tiểu Hân – Đông Thiên

Thân tặng sinh nhật tiểu Dạ 28.12.2012~

Cảnh báo: Phần PN dưới đây spoil khá nhiều về nội dung CP Trong Suốt x Hội Trưởng + CP Không Chết x Tử Oanh, bạn nào đang đọc BQMG ở nhà Nấm-Vũ nếu không muốn đứt mạch truyện xin dừng ở đây.

Tiếp tục đọc “[Phiên ngoại] Bát Quái Ma Giới – Ma Vương Tế (1)”

[Phiên ngoại] Bát Quái Ma Giới – Ma Vương Tế

Võng du chi Bát Quái Ma Giới

VDCBQMG

Phiên ngoại: Ma Vương Tế

Tác giả: Lucitiya

Nguồn: VNS

Dịch: QuickTrans

Thể loại: võng du, hài, H, 2 CP

Edit + Beta: Tiểu Hân – Đông Thiên

Thân tặng sinh nhật tiểu Dạ 28.12.2012~

Cảnh báo: Phần PN dưới đây spoil khá nhiều về nội dung CP Trong Suốt x Hội Trưởng + CP Không Chết x Tử Oanh, bạn nào đang đọc BQMG ở nhà Nấm-Vũ nếu không muốn đứt mạch truyện xin dừng ở đây.

Tiếp tục đọc “[Phiên ngoại] Bát Quái Ma Giới – Ma Vương Tế”