Tựu ngoạn tiểu hào đích mệnh – Chương 35

 Chương 35: Mây đen bay bay… 
  • Edit: Thiên
  • Beta: Thiên

.

Bởi vì đám người nhàm chán này vây xem làm chậm trễ thời gian, lúc trở ra thì trên toàn bản đồ đã tìm không thấy phản tặc nữa, nhưng kinh nghiệm đạt được trong hai lượt vẫn khiến Triệu Ngang thăng thêm một cấp.

Dù sao cũng đã đột phá qua mốc 40.

Bọn Thái Ất Chân gần đây có lẽ nhàn quá dỗi, lại tâm huyết dâng trào muốn kéo hai người đến Cổ Mộ cày kinh nghiệm.

Tiếp tục đọc “Tựu ngoạn tiểu hào đích mệnh – Chương 35”

Thông báo về Thiên Vận

Ừm, hôm nay tớ ngoi lên thông báo 1 chuyện ^^

Hôm nay lên google search thì thấy có 1 bạn đang làm bộ Thiên Vận, tớ thấy bạn ấy edit cũng được lắm, và bạn ấy cũng đã edit tới quyển 4 rồi, nên tớ muốn thông báo với mọi người là tớ sẽ drop bộ Thiên Vận. Mọi người sang đó ủng hộ bạn ấy nha: Link

Có lẽ khoảng mấy ngày nữa tớ sẽ để bộ Thiên Vận ở chế độ riêng tư. Khụ, tớ ghét có chữ drop trên mục lục lắm 😦