Tựu ngoạn tiểu hào đích mệnh – Chương 34

 Chương 34: Đánh Phản Tặc ở Đôn Hoàng 
  • Edit: Thiên
  • Beta: Thiên 

.

Cơm nước xong Nhạc Doanh Phong liền trở về, trước khi đi còn rất ngoan ngoãn đồng ý với Tần Yến lần sau lại đến tìm Triệu Ngang chơi.

Triệu Ngang bĩu môi ở trong bếp thu dọn chén đũa, không thèm ra ngoài tiễn người.

Chuyện mất mặt kiểu gì đều bị cậu ấy thấy hết rồi, giờ chẳng còn mặt mũi nào mà gặp.

Tiếp tục đọc “Tựu ngoạn tiểu hào đích mệnh – Chương 34”