Tựu ngoạn tiểu hào đích mệnh – Chương 32

 Chương 32: Phát hiện 
  • Edit: Thiên
  • Beta: Thiên 

.

Sáng sớm hôm sau, Triệu Ngang ôm laptop rúc trên giường bắt đầu chơi game của cậu.

Theo thường lệ trước tiên đi làm sư môn, điểm kinh nghiệm tồn hôm qua thăng 3 cấp còn thừa lại hơn phân nửa, lần này nhận nhiệm vụ sư môn đúng lúc đi Lạc Dương nơi Lâm Kim Long mua trang bị, cậu về thương khố một chuyến lấy tiền, định đến môn phái nâng kỹ năng.

Lác đác mấy người đứng cạnh Thôi Lục Hoa, một nhân vật nữ cưỡi phượng hoàng trắng hồng đặc biệt càng khiến người chú ý, một thân trang phục màu hồng, tóc cũng nhuộm đỏ rực.

Tiếp tục đọc “Tựu ngoạn tiểu hào đích mệnh – Chương 32”