Nhân yêu – Chương 7

 Chương 7 
  • Edit: Thiên 
  • Beta: Thiên 
  Thân tặng tiểu Hân~

.

Mặc dù minoo và Cưỡi lừa xem hát thủ yếu nhưng lực công kích lên quái mạnh, vì vậy, Lantis từ một mình kéo hai đứa con ghẻ (tiểu Tây + Mật Mật) phát triển thành kéo hai đứa ghẻ hoàn toàn (tiểu Tây + Mật Mật) và hai đứa ghẻ một nửa (minoo + cưỡi lừa), có lẽ cho dù người chơi có lợi hại thế nào thì trong mắt anh không khác gì mấy đứa con ghẻ.

Nhờ phúc hai anh chị ghẻ mới tới, thanh kinh nghiệm của Khổng Tây tăng thêm tăng, lại lần nữa để cậu cảm nhận được niềm vui thú cọ điểm.

Tiếp tục đọc “Nhân yêu – Chương 7”