Tựu ngoạn tiểu hào đích mệnh – Chương 31

 Chương 31: Mũi kiếm vào bang 
  • Edit: Thiên
  • Beta: Thiên 

.

Phát ra ngoài câu hỏi này, Nhạc Doanh Phong mới bắt đầu cảm thấy căng thẳng.

Sớm nên nghĩ tới, Ngang Ngang Ngao Ngao biến mất, bên người Tây Bắc liền xuất hiện một người vợ luyện nhân yêu, tại sao mình lại không chút hoài nghi?

Vợ? Hừ! Nếu thật sự là Triệu Ngang, cậu tuyệt đối sẽ không để cậu ấy gả cho tên Tây Bắc kia.

Tiếp tục đọc “Tựu ngoạn tiểu hào đích mệnh – Chương 31”