Tựu ngoạn tiểu hào đích mệnh – Chương 29

 Chương 29: Bang hội mới 
  • Edit: Thiên
  • Beta: Thiên 

.

Nhiệm vụ ở Long Tuyền làm xong, Thu ㄨ Mũi Kiếm không mang cậu tiếp tục chạy về địa điểm nhiệm vụ sau, mà dừng lại tại chỗ.

[Cận] [Thu ㄨ Mũi Kiếm]: nhiệm vụ tân thủ đến đây đi. Tôi đi làm sư môn

[Cận] [Đông Nam]: ồ… bye, tớ cũng về

Xem ra cậu ta cũng không phải tân thủ, Triệu Ngang trực tiếp từ Long Tuyền dùng Môn Phái Triệu Tập Lệnh trở về.

Tiếp tục đọc “Tựu ngoạn tiểu hào đích mệnh – Chương 29”