Tựu ngoạn tiểu hào đích mệnh – Chương 28

 Chương 28: Sự tuyệt vọng của Đông Nam 
  • Edit: Thiên
  • Beta: Thiên

.

Triệu Ngang thật sự không muốn để Tây Bắc kéo thăng cấp!

Vừa vào thì không biết bản chất cô ấy, ngốc ngốc cả nhiệm vụ tân thủ cũng không làm liền đi theo cô ấy luyện cấp, nhưng luyện chưa đến đến 10 phút thì nhìn thấy có người vào đội.

Tên rất quen, Đạp Lên Mũi Trèo Lên Đầu, không chỉ thường thấy cậu ta huyên thuyên trên loa, chuyện của cậu lần này, hình như người này cũng có giúp.

Tiếp tục đọc “Tựu ngoạn tiểu hào đích mệnh – Chương 28”