Nhân yêu – Chương 6

 Chương 6
  • Edit: Thiên
  • Beta: Thiên
 Thân tặng tiểu Hân~

.

Bị cưỡng chế câm miệng Khổng Tây không quá tình nguyện rúc vào một góc vẽ vòng tròn, đồng thời cố gắng khiến bản thân nhỏ bé đi một chút. Nhưng đang lúc đánh nhau, dược sư luôn đặc biệt được người chú ý, không chỉ được đội ngũ chú ý, còn được bên địch chú ý. Cho nên mặc kệ Khổng Tây có muốn khiến bản thân thoạt nhìn trong suốt cỡ nào, luôn có người như gắn tia hồng ngoại tìm được cậu.

‘Oanh’ !!

Tiếp tục đọc “Nhân yêu – Chương 6”