Tựu ngoạn tiểu hào đích mệnh – Chương 27

Chương 27: Khởi đầu mới 
  • Edit: Thiên
  • Beta: Thiên 

.

Từ hôm qua sau khi vội vàng logout trốn mất thì không thấy Q Ngang Ngang Ngao Ngao sáng lên nữa.

Cảm giác trong Nhạc Doanh Phong càng thêm mãnh liệt, nhưng không tiện hỏi trực tiếp Triệu Ngang có phải là Ngang Ngang Ngao Ngao trong game không.

Còn thêm một vấn đề quan trọng, nếu Ngang Ngang Ngao Ngao cùng Triệu Ngang thật sự là một người, vậy cậu ấy tại sao phải gạt mình?

Tiếp tục đọc “Tựu ngoạn tiểu hào đích mệnh – Chương 27”