Nhân yêu – Chương 5

Chương 5 
  • Edit: Thiên
  • Beta: Thiên 
 Thân tặng tiểu Hân~

.

Khổng Tây không thích luyện cấp, mấy loại việc như chân sai vặt đối thoại truyền tin trước cấp 20 đã rút hết tất cả nhiệt tình của cậu. Nhưng cậu không thể không đi, vì để không làm vướng chân Lantis trong nhiệm vụ cởi bỏ phong ấn tiếp theo.

Mục tiêu Lantis định ra là trong 3 ngày lên cấp 90, học hồi sinh cộng thêm luyện trị liệu và hồi sinh đến cấp cao nhất. Anh chưa bao giờ trông mong Khổng Tây có thể đánh quái, chỉ cần có thể tự bảo vệ mình là tốt rồi.

Tiếp tục đọc “Nhân yêu – Chương 5”