Phong Hành Thiên Hạ – Chương 17

Chương 17: Thần điêu kiếm khách (2)
  • Edit: Thiên
  • Beta: Thiên 

.

Ảnh Cô Nguyệt cùng Thiên Khiếu Hàn hai mặt nhìn nhau. Thật là ngu a, người ta kéo ngươi còn lừa đồ người ta? Phải biết rằng bình thường trong Mộng Hồi chỉ có thể có một nhân vật, gây phiền phức kiểu này còn muốn chơi nữa không a?

Có điều… ai, bỏ áo choàng xuống a, thật khó a…

Nhìn nhau thở dài, biết nếu không hạ áo choàng đại khái người này chắc chắn sẽ không để bọn hắn đi qua, hiện tại đánh nhau nhất định là đánh không lại, chạy lại không thoát… Hy vọng đợi lát nữa bỏ xuống, những người vây xem có thể lưu lại chút chút tình.

Tiếp tục đọc “Phong Hành Thiên Hạ – Chương 17”