Tựu ngoạn tiểu hào đích mệnh – Chương 22

Chương 22: Sự kiện lừa người 
  • Edit: Thiên
  • Beta: Thiên 

.

Đến gần khu trước nhà, Triệu Ngang tạm biệt Nhạc Doanh Phong.

Thời gian đã sắp đến 11 giờ, đám con nít trong tiểu khu bọn họ cũng bị ba mẹ gọi về, nhưng đèn mỗi nhà vẫn không tắt, đèn đường của tiểu khu cũng không giống trên phố, sáng rực.

Thậm chí còn có nhà treo lồng đèn đỏ thẫm ở cửa sân dưới lầu, cả tiểu khu đèn đuốc sáng trưng, Triệu Ngang vào trong một đoạn, thân thể không chịu khống chế mà cứng ngắc.

Tiếp tục đọc “Tựu ngoạn tiểu hào đích mệnh – Chương 22”