Nhân yêu – Chương 2

Chương 2
  • Edit: Đông Thiên
  • Beta: Đông Thiên
 Thân tặng tiểu Hân~

.

Sau khi xác định xong quan hệ bao dưỡng cùng bị bao dưỡng, hai người thêm hảo hữu, tổ đội. Lantis, bị xem như yêu nhân, mang theo Khổng Tây, chân chính nhân yêu, tiếp tục đi sâu vào trong Thanh Mộc Sơn.

Dọc theo đường đi Lantis rất tự giác diệt tiểu quái, quả thật đã thành một chịu thương chịu khó mẫu mực. May mà anh làm là nhiệm vụ ẩn duy nhất, quái trong sơn động sẽ không ra đợt mới, không thì với Khổng Tây không ngừng lạc đường, không ngừng dừng lại, không ngừng biến mất, tình huống nguy hiểm chồng chất, có lẽ đã bị tiểu quái hành chết mấy trăm lần.

Tiếp tục đọc “Nhân yêu – Chương 2”