(∩_∩)~

Hế lô các bạn trẻ \(^o^)/~

Tình hình là 2 ngày nay tớ vừa sốt 1 trận thập tử nhất sinh vậy nên, tuần này chắc sẽ ko có truyện~ Cố gắng có lẽ sẽ làm c2 của Nhân Yêu cho tiểu Hân~