Nhân yêu – Chương 1

Chương 1
  • Edit: Đông Thiên
  • Beta: Đông Thiên
 Thân tặng tiểu Hân~

.

Bộ này tặng sn tiểu Hân, đáng lẽ phải ngày mai cơ, nhưng dưới ánh mắt trông mong của tiểu Hân + tiểu Dạ nên giờ tớ post trước~ Sn vui vẻ tiểu Hân~

.

Khổng Tây vẫn luôn cảm thấy mình là một người khá bất hạnh.

Mới sinh ra không được mấy năm, ba mẹ trong nhà liền không hiểu tại sao để người nổ bay trong xe, dắt tay quy tiên, ném cậu cho ba người chị nuôi dưỡng.

Nếu tính cách bọn họ dịu dàng thùy mị thì không phải nói, đằng này mỗi người lại vô cùng mạnh mẽ, tuy đối với cậu xác thực tốt không phản đối, thế nhưng mỗi người lại có hành vi mang tố chất thần kinh thời thời khắc khắc như phòng sói canh gác bên cạnh cậu, thật sự khiến cậu rất đau đầu.

Tiếp tục đọc “Nhân yêu – Chương 1”